ARITMA EKİPMANLARI

HAVALANDIRICILAR ÇÖKELTME EKİPMANLARI SAVAKLAR YOĞUNLAŞTIRICILAR

ARI ARITIM, firmalara özel teşhis çalışmaları ile elde ettiği teknik spesifikasyonlara göre, ekipman tasarım, üretim ve montajlarında hizmetinizdedir.
• Çökeltme (durultma) Ekipmanları ve Yoğunlaştırıcılar
• Döner Köprülü Sıyırıcıları
• Yoğunlaştırıcılar
• Dikdörtgen Tank Sıyırıcıları


HAVALANDIRICILAR

Havalandırma işleminin uygulanacağı arıtma sisteminde, yapılacak seçim kurulacak arıtmanın verimini, doğru ve problemsiz çalışmasını %100 etkiler. Bunun bilincinde olan ARI ARITIM firmasına geniş tecrübesi ve laboratuar çalışmaları sonucunda sıfır hata ile seçim yaparak, kurduğu tesislerde problem yaşamaz.

Çökeltme (durultma) Ekipmanları ve Yoğunlaştırıcılar

Hazırlanan havuz projelerine ve kurulan sisteme göre seçilen (merkezden veya çevreden) tahrikli dairesel sıyırıcılar, doğrusal sıyırıcılar ve yoğunlaştırıcılar üretim programımız içindedir.

DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICI

Atık su içindeki askıda katı maddeler durgun koşullarda dibe çökerler. Tabanda biriken bu çamurun düzenli ve uygun bir şekilde alınabilmesi için tümünün bir noktaya toplanması gerekmektedir. Sıyırıcılar bu amaçla geliştirilmiş ekipmanlar olup arıtma tesisi çökeltim tanıklarının vazgeçilmez elemanlarıdır. Yarım köprülü sıyırıcılarda sıyırıcı köprü ve taban bıçakları sürekli olarak hareket ederek çamuru tanık merkezindeki çamur konisine iletirler. Tanık üzerine birikecek köpük ve çamur içinde toplandıkları noktalardan genel olarak pompa ile uzaklaştırırlar.

 

DİKDÖRTGEN TANK SIYIRICILARI

Atık su arıtımının vazgeçilmez prosesi olan çökeltim işlemi bazı durumlarda dikdörtgen tanklara gerçekleştirilmektedir. Bu taktirde dibe çöken çamurun çökeltim tankı girişinde yer alan çamur konilerine doğru sıyrılması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan sıyırıcı sistemine tanık boyunca iki yönlü hareket edebilen bir köprü sıyırma sisteminden oluşmaktadır. Buna göre köprü tank girişinden çıkışına doğru giderken sıyırıcı bıçaklar kaldırmakta ve boş olarak geri gitmektedir. Çamur konilerine doğru hareket sırasında çamur bıçakları indirilerek çamurun konilere doğru itilmesi sağlanmaktadır. Sıyırıcı katı madde yüküne ve karakterine bağlı olarak istenilen performansı elde etmek için muhtelif şekillerde programlamak mümkündür.


 


 

Çevre Kalitesi Yönetiminde Uzman

Faaliyetimize başladığımız 1998 yılından beri yaptığımız her işe hep yeni bir soluk getirmeyi, sunduğumuz
çözümlerde müşteri memnuniyetini yakalamayı amaç edindik.

 Ari Aritim