BACA GAZI ARITMA SİSTEMLERİ

Geniş bilgi ve deneyim birikimi ile ARI ARITIM firması baca azı arıtımında, ekonomik ve problemsiz çözümleri ile sektöre hizmet vermektedir.

İşletmelerin üretim süresince ortaya çıkan atık gazlarının havaya emisyonu Çevre Bakanlığı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda sınırlandırılmıştır.

Hava kirliliğine yol açan gazlar için firmamız tarafından Baca Gazı Arıtma Sistemi geliştirilmiştir.

 

BACA GAZI ARITMA SİSTEMLERİ


•Baca gazı yıkama tesisleri
• Torbalı filtrasyon tesisleri
• Elektrostatik filtrasyon tesisleri
• Karbon absorbsiyon filtreler ( Akışkan ve sabit yataklı )
•S02, NOx, Toz, Organik madde, Dioksin ve Furan kontrol sistemleri

UYGULAMA ALANLARI


Baca gazı [Flue gas] Yanmadan sonra bacalardan çıkan ve azot oksitleri, karbon oksitleri, su buharı, sülfür oksitleri, parçacıklar ve birçok kimyasal kirletici madde içeren dumandır.
Baca gazı kükürtünün giderilmesi [Flue gas desulfurization] Bir çok yöntem kullanılmaktadır. En yaygını gazların kireçtaşı çözeltisi ile yıkandığı ve oluşan çamurun ayrılarak bazı durumlarda içindeki kükürtü kazanmak üzere yeniden işleme tabi tutulduğu kireçtaşı / alçıtaşı sürecidir.
ARI ARITIM işletimi kolay ve değişik tipteki arıtma sistemleri ile hizmet vermektedir.


 


 

Çevre Kalitesi Yönetiminde Uzman

Faaliyetimize başladığımız 1998 yılından beri yaptığımız her işe hep yeni bir soluk getirmeyi, sunduğumuz
çözümlerde müşteri memnuniyetini yakalamayı amaç edindik.

 Ari Aritim