FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Su ve arıtma tesislerinde, sanayi kuruluşları proseslerinde kullanılan ızgaralama, atık presleme, kum ve yağ ayırma işlemleri için gerekli olan tüm ekipmanlar iamalat programımızda yer almaktadır. Atıksu içindeki katı maddelerin tutulması için kullanılan elekler, arıtma tesisinin yükünü azaltacakları gibi tesisteki pompa ve diğer mekanik techizatın çalışma şartlarını iyileştirmektedir.
• Tambur Elek
• Spiral Izgara
• Statik Elek
• Dairesel Tip Izgaralar
• Seperatör Filtre

AKTİF KARBON ÜNİTELERİ

Aktif Karbon üniteleri suda bulunan tat, koku ve rengin iyileştirilmesi, klor ve klor bileşikleri, THM’ler ve bütün organik maddelerin filtre edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Filtre kolonları alt yatak malzemesi olarak quartz ve asıl filtre malzemesi oalrak da granül aktif karbon minerali içermektedir. Granül aktif karbon yüzey alanının çok geniş olmasından dolayı kirlilikleri adsorbsiyon yani yüzeyde tutma yöntemiyle arıtır. Aktif karbon üniteleri ters yıkama ve servis aşamalarını insan müdahalesi olmadan otomatik zaman kontrollü olarak yapar.

KUM FİLTRESİ

•Köy kasaba, şehir içme ve kullanma suyu temininde,
•Her türlü apartman, site ve toplu konutların içme ve kullanma suyu temininde,
•Geniş kapsamlı eğlence kompleklerinin, hotel ve tatil köylerinin kullanım e içme sularının merkezi filtrasyonunda,
•Şişeleme ve dolum tesislerinin kaynak ve kuyu sularının filtrasyonunda,
•Her çanta sanayi ve endüstri tesisinin ihtiyaç duyduğu iyi kalitedeki proses suyunun temininde güvenle kullanılabilir.

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Suyun yumuşaması demek sertliğin giderilmesi veya sertliğe sebeb olan iyonların alınması demektir. Bu işlemi yapan cihazlar genellikle sentetik reçineli cihazlardır ve yüksek tuzluluk bulunmayan kuyu sularında veya sert şehir sularında kullanılır. Belirli bir sertlik giderme kapasitesi olan bu cihazlar, seçilmiş periyotlarla kendini suyla otomatik olarak temizler, tazeler (rejenerasyon).

 

DEFENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Klor Dezenfeksiyon Sistemleri: dezenfeksiyon, suda bulunan veya muhtemelen bakteri ve virüslerin parçalanarak öldürülmesidir.
UV Dezenfeksiyon Sistemleri: Ultraviole dezenfeksiyon sistemleri, diğer dezenfeksiyon sistemlerine göre çok tercih edilen ve yapmış olduğu dezenfekte işleminden sonra suda kalıcı bir iz, etki, koku, yapıcı kimyasal bırakmayan ve bazı şartlar yerine getrildiklerinde en etkili sterilizelerdir.


 


 

Çevre Kalitesi Yönetiminde Uzman

Faaliyetimize başladığımız 1998 yılından beri yaptığımız her işe hep yeni bir soluk getirmeyi, sunduğumuz
çözümlerde müşteri memnuniyetini yakalamayı amaç edindik.

 Ari Aritim