SİNTİNE SULARI ARITIMI

Dünyamızda ülkeler arası ulaşımın önemi gittikçe artmakta ve daha ucuz olması nedeni ile tercih sebebi olan deniz taşımacılığı bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan biri ve en önemlisi deniz taşımacılığı sonucunda olursan deniz kirliliğidir.


Arı Arıtım;
HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMELERİ SİNTİNE SULARI ARITMA PROJESİ’nde yer almış ve bu projedeki başarısıyla arıtma sektöründeki liderliğini tescillenmiştir.

Günümüzde büyük boyutlarda ulaşan deniz kirlenmesi sorunu, denizci ülkelerin yanı sıra tüm dünya toplumlarını ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Deniz taşımacılığı kaynaklı atıklar denizlerdeki toplam kirliliğin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Yolcu gemilerin de, yasal olmamasına rağmen yağlı balast tankların yıkanması, sintine suların denize boşaltılması, çöplerin denize dökülmesi problemlerin büyümesine katkıda bulunmaktadır.

Deniz araçlarının sintine suları, balast suları, tank yıkama sularından kaynaklanan kirlenmenin yanı sıra ham petrol taşıyan tankerlerden sızan petrol, Marmara Denizi’nde çok geniş alanlara yayılmaktadır.

İstanbul Boğazı’nda deniz trafiğinden kaynaklanan kirliliğin toplam kirliliğe katkısı, yaklaşık yüzde 10 milyon eşdeğer nüfusluk kirliliğinin bir bölümü, yüzey suları aracılığı ile Ege Denizi’ni etkilemektedir.

Ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit eden bu kirlilik aynı zamanda deniz faunasını da olumsuz etkilemekte ve deniz canlılarının nesillerinin tükenmesine neden olmaktadır.


 


 

Çevre Kalitesi Yönetiminde Uzman

Faaliyetimize başladığımız 1998 yılından beri yaptığımız her işe hep yeni bir soluk getirmeyi, sunduğumuz
çözümlerde müşteri memnuniyetini yakalamayı amaç edindik.

 Ari Aritim