TERS OSMOZ SİSTEMLERİ

Reverse osmosis sistemi (ters osmoz ) en genel tanımıyla, suyun içerisinde bulunan anyon ve Katyon iyonlarının giderilmesi işlemidir. Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarakta uygulanmakta olan Reverse osmosis üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır.


Bu ünitelerin çalışma prensibi, doğadaki osmatik dengenin ters işleyişi ile açıklanabilir. Reverse osmosis üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır.


Bu üniterin çalışma prensibi, doğadaki osmotik dengenin ters işleyişi ile açıklanabilir. Reverse osmosis sistemi osmotik dengeyi tersine çevirmek için osmotik basınçtan daha fazla basınca gerek duyar. Bu amaçla reverse osmosis sistemlerinde yüksek basınç pompaları kullanılır.

Yüksek basınç pompasının basınçlandırdığı su, üzerinde 5 amgstorom boyutunda gözenekler bulunan membranlarla iletilerek suyun saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Atık hattından çıkan ağır konsantre su ise drenaja verilir.

 

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Ters osmos teknolojisi, bilinen en hasas filtrasyon teknolojisidir. Normal ‘osmoz’ işleminde, yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış olan iyon konsantrasyonu düşük olan sıvı fazından, iyon konsantrasyonu yüksek sıvı fazına su molekülleri transferi gerçekleşir. ‘Ters osmoz’ işleminde ise, yoğun su fazına, osmotik basınçtan daha yüksek basınç uygulanması ile, su moleküllerinin daha fazdan daha az yoğun olan sıvı fazına transferi sağlanır.
Membran yüzeyinin sürekli olarak temiz ve tıkanmadan kalmasını sağlayan ise, membran elementi içinde gerçekleşen çapraz ‘ çapraz akış’ işlemidir. Çapraz akım sayesinde, bir kısım sıvı (ürün su ) membrandan geçerken, bir kısım sıvı (yoğun su) membran yüzeyine paralel hareket ederek, safsızlıkların membra yapışmasını sağlar.
Ters osmos işlemi esnasında, basınca ihtiyaç duyulur ve bu basınç bir pompa vasıtası ile sağlanır. Ters osmoz ünitenin içereceği membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir.


 


 

Çevre Kalitesi Yönetiminde Uzman

Faaliyetimize başladığımız 1998 yılından beri yaptığımız her işe hep yeni bir soluk getirmeyi, sunduğumuz
çözümlerde müşteri memnuniyetini yakalamayı amaç edindik.

 Ari Aritim